ریل دربهای کشویی

RAIL FOR SLIDING DOORS

ریـل دربـهای کشویـی

( PDF 1.6 MB ) دانلود کاتالوگ محصولات

ریل های کشویی

 • ریل سری 5 5x ( نیمه سنگین )

  SR5

  5X5 SERIES

  close
 • ریل سری 7 7x ( سنگین )

  SR7

  7X7 SERIES

  close
 • ریل سری 3 3x ( نیمه سبک )

  SR3

  3X3 SERIES

  close
 • ریل سری 4 4x ( سبک )

  SR4

  4X4 SERIES

  close
MANUFACTURER OF RAILS