افتخارات و گواهینامه ها

CERTIFICATES

: تندیس ها

نشان مشتری مداری
نشان مشتری مداری
تندیس مشتری مداری
تندیس مشتری مداری
تندیس کیفیت برتر ایران
تندیس کیفیت برتر ایران
نشان تعالی مدیریت بحران اقتصادی
نشان تعالی مدیریت بحران اقتصادی
تندیس مدیر شایسته ملی
تندیس مدیر شایسته ملی
تقدیرنامه انجمن علمی کیفیت ایران
تقدیرنامه انجمن علمی کیفیت ایران

: گواهینامه ها

سومین همایش بین المللی بازاریابی و برندینگ
سومین همایش بین المللی بازاریابی و برندینگ
گواهینامه کیفیت برتر ایران
گواهینامه کیفیت برتر ایران
عضو حقوقی انجمن ملی استاندارد ایران
عضو حقوقی انجمن ملی استاندارد ایران
گواهینامه برندینگ
گواهینامه برندینگ
گواهینامه مارکتینگ
گواهینامه مارکتینگ
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO-10002: 2004
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO-10002: 2004
گواهینامه کیفیت محصولات ISO-9001: 2008
گواهینامه کیفیت محصولات ISO-9001: 2008
گواهینامه مدیریت بحران
گواهینامه مدیریت بحران
MANUFACTURER OF RAILS