تماس با تهـران یـراق

CONTACT US

آدرس دفتر مرکزی

تهــران، سـه راه تهـران پارس، ابتـدای جـاده آبعلــی، خیـابان 35 متـری اتحـاد،
کوچه 19 غربی، پلاک 22

تلفکس : 77390649 ، 77339480 ، 77349904

info@tehragyaragh.com

www.TEHRANYARAGH.com
خط ویـژه : 77111020-021
MANUFACTURER OF RAILS